Wetenswaardigheden over Fotowerkgroep Ommoord
Waar zijn wij gevestigd?

We zijn aan de Joliotplaats te Ommoord gevestigd sinds 9 oktober 2008
(Joliottoren).
(Route: Op de President Wilsonweg te Rotterdam Ommoord neemt u
de afslag naar de Lorentzweg. U passeert dan de Joliotplaats (rechts).
Onder de hoge toren zijn we gevestigd. Bel bij Recreatie).
Klik hier voor plattegrond van de locatie

Wat voor club is Foto Werkgroep Ommoord?

Foto Werkgroep Ommoord is een amateurfotografenclub.
Tegenwoordig spreken we eigenlijk van 'vrijetijdsfotografenclub' omdat
de grens tussen amateur en vakfotograaf steeds meer vervaagt.

Wij willen vooral een gezellige vereniging zijn, waar iedere vrijetijdsfotograaf
welkom is. Ons doel is vooral om van elkaar te leren en met elkaar de
gemeenschappelijke interesse in fotografie op een creatieve en enthousiaste
wijze te delen.
Dat doen we door wekelijks op donderdagavond van 20:00 uur tot circa
22:30 uur te verzamelen in ons clubgebouw en gemeenschappelijk activiteiten
te ondernemen.

Zie ons programma op deze website om een indruk te krijgen van de activiteiten tijdens
clubavonden.
In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen clubavonden maar in juni zijn er wel nog
buitenactiviteiten, afhankelijk van het weer.

Hoe kunt u lid worden?

Foto Werkgroep Ommoord heet nieuwe leden graag welkom. Wij stellen geen bijzondere
eisen aan nieuwe leden op het gebied van ervaring of apparatuur, in principe is iedereen
welkom.

U kunt vrijblijvend een clubavond bezoeken. Meldt u daarvoor vooraf even aan via ons
algemene mailadres info@fotowerkgroepommoord.nl
U kunt dan een avond kennismaken met de leden en geheel vrijblijvend beoordelen of de
club aansluit bij uw verwachtingen. U kunt zich dan, als u lid wilt worden, aldaar ter plekke
aanmelden bij onze secretaris.
U krijgt dan een inschrijfformulier overhandigd of toegezonden.

Het is handig als u even vooraf laat weten dat u komt voor een kennismaking. Mail naar: 
info@fotowerkgroepommoord.nl

U kunt ook contact opnemen met een van onze bestuursleden (zie contactgegevens).

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?

Ons lidmaatschap kost 68 euro per jaar.
Hiervan is 50 euro voor uw lidmaatschap bij de club en 18 euro is bestemd voor uw
lidmaatschap bij FOTOBOND-Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie. U heeft hiermee ook recht
op het bondsblad en deelname aan de bondswedstrijden.

Voor meer informatie over deze bond, klik op de volgende link
http://www.fotobond.nl.

Tevens is de FWO aangesloten bij de SAFORO (Samenwerkende Fotoclubs Rotterdam)

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onstaan en de historie van Fotowerkgroep Ommoord? Klik dan hier.

Heeft u andere vragen? Mail ons of neem contact op met een van de bestuursleden (zie
contactgegevens).