Wetenswaardigheden
over Fotowerkgroep
Ommoord

Waar zijn wij gevestigd?

We zijn aan de Joliotplaats
te Ommoord gevestigd
(Joliottoren).

(Route: Op de President
Wilsonweg te Rotterdam
Ommoord neemt u de afslag
naar de Lorentzweg. U
passeert dan de Joliotplaats
(rechts).
Onder de hoge toren zijn we
gevestigd. Bel bij Recreatie).

Wat voor club is Foto
Werkgroep Ommoord?

Foto Werkgroep Ommoord is
een amateurfotografenclub.
Tegenwoordig spreken we
eigenlijk van
'vrijetijdsfotografenclub'
omdat de grens tussen amateur
en vakfotograaf steeds meer
vervaagt.

Wij willen vooral een gezellige
vereniging zijn, waar iedere
vrijetijds-fotograaf welkom is.
Ons doel is vooral om van
elkaar te leren en met elkaar
de gemeenschappelijke
interesse in fotografie op een
creatieve en enthousiaste
wijze te delen.

Dat doen we door wekelijks op
donderdagavond van 20:00 uur
tot circa 22:30 uur te
verzamelen in ons clubgebouw
en gemeenschappelijk
activiteiten te ondernemen.

Zie ons programma op deze
website om een indruk te
krijgen van de activiteiten
tijdens clubavonden.

In de maanden juni, juli en
augustus zijn er geen
clubavonden maar in juni zijn
er wel nog buitenactiviteiten,
afhankelijk van het weer.

Hoe kunt u lid worden?

Foto Werkgroep Ommoord heet
nieuwe leden graag welkom.
Wij stellen geen bijzondere
eisen aan nieuwe leden op het
gebied van ervaring of
apparatuur, in principe is
iedereen welkom.

U kunt vrijblijvend een
clubavond bezoeken. Meldt u
daarvoor vooraf even aan via
ons algemene mailadres

U kunt dan een avond
kennismaken met de leden en
geheel vrijblijvend beoordelen
of de club aansluit bij uw
verwachtingen. U kunt zich
dan, als u lid wilt worden,
aldaar ter plekke aanmelden
bij onze secretaris.

U krijgt dan een inschrijf-
formulier overhandigd of
toegezonden.

Het is handig als u even vooraf
laat weten dat u komt voor een
kennismaking. Mail naar: 


U kunt ook contact opnemen
met een van onze
bestuursleden (zie contact-
gegevens).

Wat zijn de kosten van een
lidmaatschap?

Ons lidmaatschap kost 68 euro
per jaar.
Hiervan is 50 euro voor uw
lidmaatschap bij de club en 18
euro is bestemd voor uw
lidmaatschap bij FOTOBOND-
Nederlands Centrum
Vrijetijdsfotografie. U heeft
hiermee ook recht op het
bondsblad en deelname aan de
bondswedstrijden.

Voor meer informatie over
deze bond klik op de volgende
link

Tevens is de FWO aangesloten
bij de SAFORO
(Samenwerkende Fotoclubs
Rotterdam)

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onstaan
en de historie van Fotowerkgroep
Ommoord? Klik dan hier.

Heeft u andere vragen? Mail
ons of neem contact op met
een van de bestuursleden (zie
contactgegevens).