PROGRAMMA januari 2018 - juni 2018
Mededelingen Programma Commissie:

(a) 10 minuten van: Er is een aantal avonden gereserveerd voor afwisselend het tonen op de Beamer en
op de Bok. Neem anderen mee in waar je mee bezig bent, vraag feedback, of presenteer met trots
jouw resultaten. Geef je op; we zijn benieuwd naar je ontwikkeling!!
(b) In de loop van het seizoen worden avonden georganiseerd, waar je wat tijd voor nodig hebt om deze
creatief in te vullen. Dit zullen we op de 1e avond van 2018 aan jullie toelichten met een presentatie.
(c) De programmacommissie heeft in een mail al om ondersteuning gevraagd, omdat we niet een te zwaar
beroep willen doen op de TC-leden. Een aantal van jullie heeft al gereageerd, maar we hebben nog
meer mensen nodig.

2018
4 januari 2018:  We begroeten elkaar weer hopelijk in goede gezondheid en toosten op het nieuwe jaar. En dat
de vuurpijlen, overig vuurwerk en de hoeveelheid oliebollen geen desastreuze gevolgen hebben gehad. De
Programmacommissie licht toe welke plannen zij heeft in de 1e helft van 2018. We starten met de
Fotocompetitie; thema is BEGIN of START. Dit keer maar 1 foto; alleen Zaaljury. Foto’s op de Bok. Beoordeling
door de TC .

11 januari 2018: We starten met de ‘10-minuten-van’ op de Bok. Daarna tonen we een dubbelfoto op de Bok.
Hetzelfde beeld, maar de ene foto in kleur; de andere in zwart-wit. Welk beeld heeft de voorkeur en
waarom?? Wat is er anders?? Denk niet alleen in de technische aspecten, maar in het complete beeld. Dit zijn
vragen, waarvan we verwachten dat je hierop antwoord kunt geven. We vragen hulp van twee/drie mensen,
die helpen om de discussie aan te wakkeren of door middel van wat prikkelende opmerkingen de
levendigheid van de discussie positief te beïnvloeden.

18 januari 2018: We starten met de ‘10-minuten-van’ op de Bok/Beamer. Ineke neemt deze voor haar rekening.
Wie herinnert zich nog haar eerdere 10-minuten-van in de combinatie van schilderijen van vroeger en de
hierop geïnspireerde foto’s… Ineke is verder gegaan en laat ons de resultaten zien. Daarna vragen we jullie
foto’s mee te nemen, die je normaal gesproken niet zou meenemen naar een clubavond. We tonen die op de
Bok/Beamer. Geef dan aan waarom niet, of maak je hulpvraag duidelijk. Je hoort dan vanzelf of het terecht is
geweest, dat je deze foto’s nog niet hebt meegenomen.

25 januari 2018:  Deze avond wordt ingevuld door een externe spreker. Peter Willemse gaat dit doen op zowel
Bok/Beamer. Peter Willemse is ook de bondsmentor die een aantal leden van de club begeleidt in het huidige
Mentoraat. Op de website: https://www.willemsefotografie.nl/ kun je al werk van zijn hand terugvinden.


1 februari 2018: Fotocompetitie: wedstrijd van de maand, vrij onderwerp. Juryvariant is de variant waarbij er
een TC-lid met twee gast TC-leden de beoordeling voor zijn/haar rekening neemt. Er zijn dus twee stapels
foto’s die beoordeeld worden. Je mag slechts één foto inleveren. Foto’s worden op de Bok besproken.


8 februari 2018: Een avond in twee delen. Voor de pauze laat Toon Janse ons zijn beelden zien van de Micro-
en Macrofotografie die hij beoefent. Wie mee was op ons uitje in de Krimpenerwaard kon zien met welke
objectieven hij rondliep. De natuurfoto’s die hij hier mee maakt, zullen ook worden getoond. Na de pauze
bespreken we de inzendingen die vanuit de FWO bij de van-de-Wetering-wedstrijd zijn ingezonden. Zowel
Bok/Beamer zijn aanwezig voor de presentatie.


15 februari 2018: We starten met de ‘10-minuten-van’ op de Bok door Bianca. De rest van de avond staat in het
teken van Spreekwoorden en Gezegden. Ga op zoek naar een spreekwoord of gezegde en beeld dit uit.
Resultaten worden op de Bok gepresenteerd. We vragen hulp van twee/drie mensen, die helpen om de
discussie aan te wakkeren of door middel van wat prikkelende opmerkingen de levendigheid van de discussie
positief beïnvloeden. Kijk b.v. eens op de website: http://www.spreekwoord.nl/


22 februari 2018:  Op deze avond organiseren we het fotografenspel. Op 4 januari trekken jullie lootjes met
hierop de naam van een fotograaf/fotografe. Ga vervolgens op zoek naar hem of haar en kies drie tot vijf van
zijn/haar beste foto’s. Zoek foto’s uit waar je iets over kunt vertellen, waarom maakt de fotograaf deze foto’s?
Dus geen algemeen verhaal over de fotograaf, geboren en opgegroeid enz, maar over zijn/haar fotografie.
Hooguit een paar relevante biografische details. Het gaat om de foto’s!! Presenteer deze en geef aan wat je
goed, of minder goed vindt. We zullen net zoals vorig jaar aan jullie vragen om dit resultaat vooraf aan de
Programmacommissie op te sturen, zodat zij hier één presentatie op de Beamer van kan maken. Opsturen van
de foto’s (a) via Wetransfer aan (b) Hanko van Ooijen met (c) de fotograaf in de naamgeving van de foto:
“<naam fotograaf><volgnummer 1> in (d) voldoende resolutie om een foto zonder kwaliteitsverlies op het
scherm te tonen.


1 maart 2018: Fotocompetitie: wedstrijd van de maand, vrij onderwerp. Juryvariant is de ons meest
vertrouwde: namelijk zowel Technische als Zaaljury. Er zijn dus twee stapels foto’s die beoordeeld worden. Je
mag slechts één foto inleveren. Op de Bok.


8 maart 2018: Jacques presenteert. Of het nu gaat over Lillith, of over Japanse fotografen. Of weer een ander
talent dat hij in de Snoecks van 2018 heeft gevonden. Feit is en blijft dat dit keer op keer boeiende avonden
blijken te zijn. Dus mis het niet!!


15 maart 2018: We starten met de ‘10-minuten-van’ op de Bok. Daarna gaan we verder … Wie schrijft, die
blijft!! Op 4 januari trekken jullie een lootje met hierop een titel van een fictief boek. Het is aan jullie om de
kaft op te sieren met een foto. Foto’s moeten worden uitgeprint, maar hoeven niet per se in een passe-
partout te worden getoond.


Extra: op 19 maart bezoekt een delegatie van onze club de Fotoclub Alphoto.

22 maart 2018:  Een technische avond staat op het programma. We delen de ruimte op in een aantal tafeltjes,
waarbij aan elke tafel een ander thema wordt uitgelegd. Denk daarbij aan (a) instellingen op de camera (b)
Lightroom/Photoshop (c) Snijden van een Passepartout (d) Flitsen (e) Collage maken (f) het gebruik van een
Double Exposure (g) het gebruik van het computerprogramma Faststone Resizer of (h) schoon maken van je
camera/sensor. Om de avond tot een succes te maken, is het (afhankelijk van je wensen) handig om je camera
en/of je flitser en/of een foto voor passepartout mee te nemen.


29 maart 2018:  Susan en Ineke hadden al een tafeltjesavond, waarin zij ons uitdaagden om de kwaliteiten van
foto’s te benoemen. Bijzonder resultaat was dat op de ene tafel de foto’s met de hoogste scores op de andere
tafel tot de eerste afvallers behoorden. Vanavond dus weer een tafeltjesavond met een andere vorm waarin
ze ons willen uitdagen.

Extra: op 4 april bezoekt een delegatie van onze club de Fotoclub Spijkenisse

5 april 2018: Fotocompetitie: wedstrijd van de maand, vrij onderwerp. Juryvariant is een gastjury, die op de
achtergrond wordt bijgestaan door de Technische Commissie. Er zijn dus twee stapels foto’s die beoordeeld
worden. Je mag slechts één foto inleveren. Op de Bok.


12 april 2018:  Jaarvergadering van FWO.


19 april 2018: We hebben Annet Delfgaauw (http://www.annetdelfgaauw.nl) uitgenodigd. Annet verzint al
enkele jaren een thema, waarin de leden worden uitgenodigd om op dit thema een serie foto’s (5-7) in te
leveren. Wie herinnert zich niet het thema van afgelopen jaar: Filmstills. Maar andere thema’s zoals Het Park,
of De Crisis liggen nog vers in het geheugen. Foto’s moeten worden uitgeprint, zonder deze in passe-partout
te zetten. Enkele weken voor de 19e zal zij het thema doorgeven.


26 april 2018: De deelnemers van het Bondsmentoraat zullen hun worsteling, maar bovenal hun resultaten
laten zien die onder het oog van de meester Peter Willemse zijn gemaakt.


3 mei 2018: Fotocompetitie: wedstrijd van de maand, vrij onderwerp. Juryvariant is de ons meest vertrouwde:
namelijk zowel Technische als Zaaljury. Er zijn dus twee stapels foto’s die beoordeeld worden. Je mag slechts
één foto inleveren. Op de Bok.


10 mei 2018: Hemelvaartsdag en geen clubavond!! Op deze avond start wel het Fotofestival aan de Maas (10 -
13 mei, www.fotofestivalaandemaas.nl <http://www.fotofestivalaandemaas.nl> ). We hebben als club een
container op het Deliplein te vullen. En zodra het Programma hiervan meer duidelijk wordt, zal er ook om
jullie ondersteuning worden gevraagd.


17 mei 2018: De Quiz.. Jacques en Hanko presenteren alweer een nieuwe versie van de Quiz. De felbegeerde
wisselbeker staat weer op het spel. De geruchten gaan dat de quiz dit jaar digitaal gaat. Maar om dat zeker te
weten, moet je gewoon aanwezig zijn.


24 mei 2018: We starten met de ‘10-minuten-van’ op de Beamer. Annelieke of David gaan de 10 minuten
invullen. Daarna dagen we jullie uit om één onderwerp volledig uit te diepen. Door dit vanuit diverse
aspecten vast te leggen. Je presenteert dit in één collage zodat je in één oogopslag het resultaat kunt tonen.


31 mei 2018: De kettingfoto. We zijn vorig jaar begonnen met twee koffertjes met eenzelfde foto. Week na
week zijn de koffertjes gevuld met foto’s die een beeldelement bevatten waarop is doorgegaan. Op deze
avond laten we het totale resultaat zien. We zijn benieuwd of de series nog op elkaar lijken, of dat deze
volledig langs andere lijnen zijn ontwikkeld.


7 juni 2018:  Vanavond sluiten we het seizoen formeel af met een etentje op een nog nader af te spreken
adresje.
Na 7 juni houden we de mogelijkheid open om net zoals vorig jaar als club ergens naar toe te gaan. We dagen
jullie uit om met voorstellen te komen voor interessante plekken.