Het programma van
Fotowerkgroep
Ommoord

PROGRAMMA januari 2018 -
juni 2018
Mededelingen Programma
Commissie:

(a) 10 minuten van: Er is een
aantal avonden
gereserveerd voor
afwisselend het tonen op
de Beamer en op de Bok.
Neem anderen mee in waar
je mee bezig bent, vraag
feedback, of presenteer
met trots jouw resultaten.
Geef je op; we zijn
benieuwd naar je
ontwikkeling!!
(b) In de loop van het seizoen
worden avonden
georganiseerd, waar je wat
tijd voor nodig hebt om
deze creatief in te vullen.
Dit zullen we op de 1e
avond van 2018 aan jullie
toelichten met een
presentatie.
(c) De programmacommissie
heeft in een mail al om
ondersteuning gevraagd,
omdat we niet een te zwaar
beroep willen doen op de
TC-leden. Een aantal van
jullie heeft al gereageerd,
maar we hebben nog meer
mensen nodig.
14 december 2017
De organisatie van de jaarlijkse
Kerstwedstrijd is rond.
De wedstrijd wordt gehouden op
donderdag 14 december 2017 in het
clubgebouw van Fotoclub de
Phoenix Pinksterweide 31, 3075 PL
Rotterdam.
Aanvang 20.00 uur inloop vanaf
19.30 uur.

21 december 2017
Het Lagerhuis.

28 december 2017:
Geen clubavond.

4 januari 2018:  We begroeten
elkaar weer hopelijk in goede
gezondheid en toosten op het
nieuwe jaar. En dat de vuurpijlen,
overig vuurwerk en de hoeveelheid
oliebollen geen desastreuze
gevolgen hebben gehad. De
Programmacommissie licht toe
welke plannen zij heeft in de 1e
helft van 2018. We starten met de
Fotocompetitie; thema is BEGIN of
START. Dit keer maar 1 foto; alleen
Zaaljury. Foto’s op de Bok.
Beoordeling door de TC
11 januari 2018: We starten met de
‘10-minuten-van’ op de Bok. Daarna
tonen we een dubbelfoto op de
Bok. Hetzelfde beeld, maar de ene
foto in kleur; de andere in zwart-
wit. Welk beeld heeft de voorkeur
en waarom?? Wat is er anders??
Denk niet alleen in de technische
aspecten, maar in het complete
beeld. Dit zijn vragen, waarvan we
verwachten dat je hierop antwoord
kunt geven. We vragen hulp van
twee/drie mensen, die helpen om
de discussie aan te wakkeren of
door middel van wat prikkelende
opmerkingen de levendigheid van
de discussie positief te
beïnvloeden.
18 januari 2018: We starten met de
‘10-minuten-van’ op de
Bok/Beamer. Ineke neemt deze
voor haar rekening. Wie herinnert
zich nog haar eerdere 10-minuten-
van in de combinatie van
schilderijen van vroeger en de
hierop geïnspireerde foto’s… Ineke
is verder gegaan en laat ons de
resultaten zien. Daarna vragen we
jullie foto’s mee te nemen, die je
normaal gesproken niet zou
meenemen naar een clubavond.
We tonen die op de Bok/Beamer.
Geef dan aan waarom niet, of maak
je hulpvraag duidelijk. Je hoort dan
vanzelf of het terecht is geweest,
dat je deze foto’s nog niet hebt
meegenomen. 12
25 januari 2018:  Deze avond wordt
ingevuld door een externe spreker.
Peter Willemse gaat dit doen op
zowel Bok/Beamer. Peter Willemse
is ook de bondsmentor die een
aantal leden van de club begeleidt
in het huidige Mentoraat. Op de
website:
https://www.willemsefotografie.nl
/ kun je al werk van zijn hand
terugvinden.

1 februari 2018: Fotocompetitie:
wedstrijd van de maand, vrij
onderwerp. Juryvariant is de
variant waarbij er een TC-lid met
twee gast TC-leden de beoordeling
voor zijn/haar rekening neemt. Er
zijn dus twee stapels foto’s die
beoordeeld worden. Je mag slechts
één foto inleveren. Foto’s worden
op de Bok besproken.
8 februari 2018: Een avond in twee
delen. Voor de pauze laat Toon
Janse ons zijn beelden zien van de
Micro- en Macrofotografie die hij
beoefent. Wie mee was op ons
uitje in de Krimpenerwaard kon
zien met welke objectieven hij
rondliep. De natuurfoto’s die hij
hier mee maakt, zullen ook worden
getoond. Na de pauze bespreken
we de inzendingen die vanuit de
FWO bij de van-de-Wetering-
wedstrijd zijn ingezonden. Zowel
Bok/Beamer zijn aanwezig voor de
presentatie.

15 februari 2018: We starten met de
‘10-minuten-van’ op de Bok. De
rest van de avond staat in het teken
van Spreekwoorden en Gezegden.
Ga op zoek naar een spreekwoord
of gezegde en beeld dit uit.
Resultaten worden op de Bok
gepresenteerd. We vragen hulp van
twee/drie mensen, die helpen om
de discussie aan te wakkeren of
door middel van wat prikkelende
opmerkingen de levendigheid van
de discussie positief beïnvloeden.
Kijk b.v. eens op de website:
http://www.spreekwoord.nl/
22 februari 2018:  Op deze avond
organiseren we het fotografenspel.
Op 4 januari trekken jullie lootjes
met hierop de naam van een
fotograaf/fotografe. Ga vervolgens
op zoek naar hem of haar en kies
drie tot vijf van zijn/haar beste
foto’s. Zoek foto’s uit waar je iets
over kunt vertellen, waarom maakt
de fotograaf deze foto’s? Dus geen
algemeen verhaal over de
fotograaf, geboren en opgegroeid
enz, maar over zijn/haar fotografie.
Hooguit een paar relevante
biografische details. Het gaat om de
foto’s!! Presenteer deze en geef
aan wat je goed, of minder goed
vindt. We zullen net zoals vorig jaar
aan jullie vragen om dit resultaat
vooraf aan de
Programmacommissie op te sturen,
zodat zij hier één presentatie op de
Beamer van kan maken. Opsturen
van de foto’s (a) via Wetransfer aan
(b) Hanko van Ooijen met (c) de
fotograaf in de naamgeving van de
foto: “<naam fotograaf>
<volgnummer 1> in (d) voldoende
resolutie om een foto zonder
kwaliteitsverlies op het scherm te
tonen.
1 maart 2018: Fotocompetitie:
wedstrijd van de maand, vrij
onderwerp. Juryvariant is de ons
meest vertrouwde: namelijk zowel
Technische als Zaaljury. Er zijn dus
twee stapels foto’s die beoordeeld
worden. Je mag slechts één foto
inleveren. Op de Bok.

8 maart 2018: Jacques presenteert.
Of het nu gaat over Lillith, of over
Japanse fotografen. Of weer een
ander talent dat hij in de Snoecks
van 2018 heeft gevonden. Feit is en
blijft dat dit keer op keer boeiende
avonden blijken te zijn. Dus mis het
niet!!

15 maart 2018: We starten met de
‘10-minuten-van’ op de Bok. Daarna
gaan we verder … Wie schrijft, die
blijft!! Op 4 januari trekken jullie
een lootje met hierop een titel van
een fictief boek. Het is aan jullie
om de kaft op te sieren met een
foto. Foto’s moeten worden
uitgeprint, maar hoeven niet per se
in een passe-partout te worden
getoond.

19 maart: een delegatie van onze
club gaat op bezoek bij Alphoto.

22 maart 2018:  Een technische
avond staat op het programma. We
delen de ruimte op in een aantal
tafeltjes, waarbij aan elke tafel een
ander thema wordt uitgelegd. Denk
daarbij aan (a) instellingen op de
camera (b) Lightroom/Photoshop
(c) Snijden van een Passepartout
(d) Flitsen (e) Collage maken (f) het
gebruik van een Double Exposure
(g) het gebruik van het
computerprogramma Faststone
Resizer of (h) schoon maken van je
camera/sensor. Om de avond tot
een succes te maken, is het
(afhankelijk van je wensen) handig
om je camera en/of je flitser en/of
een foto voor passepartout mee te
nemen.

29 maart 2018:  Susan en Ineke
hadden al een tafeltjesavond,
waarin zij ons uitdaagden om de
kwaliteiten van foto’s te
benoemen. Bijzonder resultaat was
dat op de ene tafel de foto’s met
de hoogste scores op de andere
tafel tot de eerste afvallers
behoorden. Vanavond dus weer
een tafeltjesavond met een andere
vorm waarin ze ons willen
uitdagen.

4  april: een delegatie van onze club
gaat op bezoek bij Fotoclub
Spijkenisse.

5 april 2018: Fotocompetitie:
wedstrijd van de maand, vrij
onderwerp. Juryvariant is een
gastjury, die op de achtergrond
wordt bijgestaan door de
Technische Commissie. Er zijn dus
twee stapels foto’s die beoordeeld
worden. Je mag slechts één foto
inleveren. Op de Bok.

12 april 2018:  Jaarvergadering van
FWO.

19 april 2018: We hebben Annet
Delfgaauw
(http://www.annetdelfgaauw.nl)
uitgenodigd. Annet verzint al
enkele jaren een thema, waarin de
leden worden uitgenodigd om op
dit thema een serie foto’s (5-7) in
te leveren. Wie herinnert zich niet
het thema van afgelopen jaar:
Filmstills. Maar andere thema’s
zoals Het Park, of De Crisis liggen
nog vers in het geheugen. Foto’s
moeten worden uitgeprint, zonder
deze in passe-partout te zetten.
Enkele weken voor de 19e zal zij het
thema doorgeven.

26 april 2018: De deelnemers van
het Bondsmentoraat zullen hun
worsteling, maar bovenal hun
resultaten laten zien die onder het
oog van de meester Peter Willemse
zijn gemaakt.

3 mei 2018: Fotocompetitie:
wedstrijd van de maand, vrij
onderwerp. Juryvariant is de ons
meest vertrouwde: namelijk zowel
Technische als Zaaljury. Er zijn dus
twee stapels foto’s die beoordeeld
worden. Je mag slechts één foto
inleveren. Op de Bok.

10 mei 2018: Hemelvaartsdag en
geen clubavond!! Op deze avond
start wel het Fotofestival aan de
Maas (10 - 13 mei,
www.fotofestivalaandemaas.nl
<http://www.fotofestivalaandema
as.nl> ). We hebben als club een
container op het Deliplein te
vullen. En zodra het Programma
hiervan meer duidelijk wordt, zal er
ook om jullie ondersteuning
worden gevraagd.

17 mei 2018: De Quiz.. Jacques en
Hanko presenteren alweer een
nieuwe versie van de Quiz. De
felbegeerde wisselbeker staat
weer op het spel. De geruchten
gaan dat de quiz dit jaar digitaal
gaat. Maar om dat zeker te weten,
moet je gewoon aanwezig zijn.

24 mei 2018: We starten met de ‘10-
minuten-van’ op de Beamer. Dit
wordt verzorgd door Annlieke of
David.  Daarna dagen we jullie uit
om één onderwerp volledig uit te
diepen. Door dit vanuit diverse
aspecten vast te leggen. Je
presenteert dit in één collage zodat
je in één oogopslag het resultaat
kunt tonen.

31 mei 2018: De kettingfoto. We
zijn vorig jaar begonnen met twee
koffertjes met eenzelfde foto.
Week na week zijn de koffertjes
gevuld met foto’s die een
beeldelement bevatten waarop is
doorgegaan. Op deze avond laten
we het totale resultaat zien. We
zijn benieuwd of de series nog op
elkaar lijken, of dat deze volledig
langs andere lijnen zijn ontwikkeld.

7 juni 2018:  Vanavond sluiten we
het seizoen formeel af met een
etentje op een nog nader af te
spreken adresje.
Na 7 juni houden we de
mogelijkheid open om net zoals
vorig jaar als club ergens naar toe te
gaan. We dagen jullie uit om met
voorstellen te komen voor
interessante plekken.