Contactgegevens
Fotowerkgroep
Ommoord

Wilt u contact opnemen met ons
bestuur? Onderstaand de gegevens
van de bestuursleden:
Voorzitter

Jacques Wetzels


telefoon 06 -18877099
Secretaris

Janny Suijker


telefoon: 06 - 39148074
Penningmeester

Rob van den Broek


telefoon : 010 - 4560954
Wilt u algemene informatie over
Foto Werkgroep Ommoord of ons
iets vragen; mail ons dan op het
volgende adres:Betalingen

Het bankrekeningnummer van de
FWO is:

ABN-AMRO (IBAN)
NL22ABNA0522511422
t.n.v. Fotowerkgroepommoord