PROGRAMMA september 2019 - december 2019


We starten op 5 september. Voor de “tien-minuten-van” hebben we op een aantal avonden ruimte gemaakt.
Van tevoren graag aanmelden bij Ineke, zodat iedereen aan bod kan komen:
- 12 september
- 10 oktober en 17 oktober
- 14 en 21 november
Voordat we toekomen aan het Programma voor na de zomervakantie willen we jullie laten weten dat er in
2020 een aantal programmaonderdelen op stapel staat, waar jullie direct na de zomervakantie ook al voor aan
de bak moeten.

Kettingfoto nieuwe stijl
We gaan met zijn allen een fotoverhaal maken en dat verhaal wordt in 2020 verteld en getoond. Het verhaal
wordt opgebouwd uit kettingfoto’s. We starten met een eerste alinea en een daarbij behorende foto. Deze
wordt op 5 september aan de 1e vrijwilliger uitgereikt. Hij/zij moet op basis van die eerste alinea een nieuwe
alinea aan het verhaal toevoegen en op basis daarvan een nieuwe foto maken. En zo verder …. Totdat we een
boek hebben 12. Het totale verhaal blijft voor iedereen zichtbaar, net als de laatst genomen foto. We vragen
aan jullie om de gemaakte foto zowel in de enveloppe te stoppen (zoals gebruikelijk), als om deze op te
sturen naar het mailadres (en dit is nieuw) kettingfoto@fotowerkgroepommoord.nl
<mailto:kettingfoto@fotowerkgroepommoord.nl> . Daarmee hebben we als Programmacommissie de tijd en
gelegenheid om de avond in 2020 voor te bereiden.

Vierluik
Een tweede programmaonderdeel in 2020 is een vierluik, waarin we je vragen om een beeld te maken dat in
de vier seizoenen van het jaar wordt vastgelegd. Klassieker hierin is natuurlijk de boom die gedurende lente,
zomer, herfst en winter wordt vastgelegd. Maar we dagen jullie uit om buiten deze begaande paden te
blijven. Het gaat ons niet om precies hetzelfde beeld, vanaf hetzelfde standpunt genomen. We zoeken naar
een sfeerbeeld waarin de vier verschillende seizoenen duidelijk tot hun recht komen. Maar de kracht van
herhaling kan ook zo mooi zijn. Verras ons en de overige FWO-leden!

Foto’s op muziek
Tenslotte willen we jullie nu al aankondigen dat we muziek en beeld met elkaar gaan mengen. Dat houdt in
dat er op de computer een verzameling beelden op muziek moet worden gezet. Denk daarbij b.v. aan de
presentatie die we voor Chantal hebben gemaakt: we hadden diverse foto’s en daar hebben we een prettig
muziekje onder gezet. Maar dit is een te makkelijke opgave…. De opdracht voor 2020 is uitdagender: Je begint
namelijk met de muziek en op basis van de muziek maak je een serie beelden, die hierbij passen (ritme, stijl,
volume, sfeer, tekst, …). Dat je hiervoor een computerprogramma nodig hebt, mag duidelijk zijn. Op 12
september gaan we je hiervoor tot in detail voorbereiden.

Op 5 september 2019 wordt het Programma door de Programmacommissie verduidelijkt. Waarbij we vooral
zullen ingaan op die onderwerpen, die vanaf papier voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dat is inmiddels een
traditie die we graag willen voortzetten.
Daarna starten we met een fotocompetitie. Het thema is “Vakantieleed”. Waarbij het niet de bedoeling is om
dit actief te ondergaan… Of doen we alles voor dé foto? Nee, toch? In scene zetten is in dit geval toegestaan
12. Eén foto; alleen zaaljury. Foto’s op de Bok. Bespreking en begeleiding door de TC.

Op 12 september 2019 bestaat de mogelijkheid om “de tien-minuten-van” in te vullen. Laat zien waar je mee
bezig bent. Vraag om hulp, of toon iets waar je trots op bent. En inspireer anderen!! Daarna laten we je een
aantal mogelijkheden zien om muziek met beelden te mixen. Hiervoor bestaan diverse
computerprogramma’s. Vaak is het zo dat als je computer een DVD-brander heeft, dat er automatisch al een
programma op je computer staat. We zullen vooral ingaan op het standaard door Microsoft meegeleverde
programma “FOTO’S”, maar met Powerpoint en het Apple-programma “FOTO’s” is dit ook mogelijk. Neem
vooral ook je laptop mee (als je deze hebt), want na de pauze gaan we dit oefenen. Zoek alvast eens naar dit
symbool op je (Windows)computer:
 
19 september 2019: We vragen je een foto in te leveren op de Bok. Het beeld moet een antwoord geven op de
vraag: “Waar ben je bang voor?” Spinnen, reptielen… alles is toegestaan. Maar een donker steegje hoort
natuurlijk ook tot de mogelijkheden 12. Uiteraard licht je je eigen keuze toe.  

Op 26 september 2019 is de vloer voor Marion. Er zijn twee onderwerpen waarvoor ze onze aandacht wil. Het
grootste gedeelte van de avond wordt besteed aan Straatfotografie. Ze heeft een presentatie in voorbereiding
die ons allemaal naar buiten jaagt.. bij wijze van spreken. En zoals jullie weten, is ze afgelopen jaar voorzitter
geworden van onze Fotobond-afdeling. “Wat kunnen wij voor de Fotobond betekenen en andersom” is de
vraag waarop we deze avond een antwoord krijgen.

Op 3 oktober 2019 is de reguliere Fotocompetitie ingepland. Wedstrijd van de maand, vrij onderwerp.
Beoordeling zowel via de zaaljury als via de Technische Commissie. Er zijn dus twee stapels foto’s die
beoordeeld worden. Je mag slechts één foto inleveren.

10 oktober 2019: We hebben ruimte gereserveerd voor “De 10-minuten-van”. Aanmeldingen hiervoor lopen,
zoals gebruikelijk, via Ineke. Daarna vragen we jullie foto’s voor op de Bok. Het thema voor deze avond is
toiletpapier. Gebruik dit op allerlei mogelijkheden; alhoewel ‘gebruik’ in dit thema misschien niet de juiste
terminologie is. En tip: toiletpapier als afdrukmedium lijkt op voorhand geen succesformule 12. Juist bij dit
onderwerp willen we weten hoe je het hebt aangepakt.

Ook op 17 oktober 2019 is er de mogelijkheid om in 10 minuten te vertellen wat er op je hart ligt. Zolang het
betrekking heeft op fotografie is er de aandacht!! Daarna is het selfie-tijd. We vragen aan jullie een zelfportret
(op de Bok) in te leveren, dat meer van je laat zien dan alleen jezelf. Uiteraard mag je voor het maken van het
zelfportret ook een statief gebruiken, maar een beeld vanaf de mobiele telefoon mag natuurlijk ook. Maar we
willen dat je wel zelf op de knop drukt. Aan de discussie met de zaal, zullen we zien of jullie voldoende
geslaagd zijn in de opdracht 12

Op 24 oktober 2019 is er een tafeltjesavond, waarbij foto’s per tafel worden besproken. De aanpassing de
vorige keer beviel goed en daarom is dit programmaonderdeel rijp voor herhaling. Dat houdt in dat we een
beperking leggen op het aantal mee te nemen foto’s. Dit om interactie met de maker mogelijk te maken.
Neem één of twee foto’s mee in een handzaam formaat (A4, geen passe-partout), dan verdelen wij deze over
de aanwezigen. De feedback op de foto’s wordt centraal besproken.

De avond op 31 oktober 2019 staat in het teken van fotobewerking. Van zowel Photoshop als Lightroom (in het
bijzonder de NIK-plugins) worden enkele kenmerkende eigenschappen getoond. Na de pauze, worden jullie
uitgedaagd om op enkele laptops deze technieken zelf toe te passen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat
jullie foto’s in RAW-formaat (op USB) meenemen, zodat deze bewerkt kunnen worden.  

Op 7 november 2019 is de reguliere Fotocompetitie ingepland; uiteraard op de Bok. Wedstrijd van de maand,
echter deze keer met een verplicht onderwerp, nl. “RITUELEN”. Een ritueel is iets anders als een gewoonte. Als
we zoeken op Internet zien we de volgende definitie: Vaste handeling die iets symboliseert, en zelf zonder die
symboolfunctie eigenlijk niets betekent. Voor speciale gelegenheden zijn er speciale rituelen, zoals beschuit met muisjes bij
de geboorte van een kind”. Een ritueel is meer dan een gewoonte, en wat voor de één een ritueel is, is dat voor een ander juist
niet. Ga op zoek naar het ritueel dat jij wilt vastleggen. Beoordeling deze avond wordt gedaan via de zaaljury. Er is dus
maar één stapel met foto’s die beoordeeld worden. Je mag slechts één foto inleveren.

De clubavond op 14 november 2019 staat in het teken van het begin van de volgende zin: “Toen ik net begon
met fotograferen… “. Het idee dat we bij deze avond hebben, is dat je naar aanleiding van één van je eerste
foto’s in maximaal vijf minuten aangeeft wat je ontwikkeling is geweest op het gebied van fotografie. Zou je
de foto net zo maken? Zou je deze bewerken? Wat vind je goed aan de foto, of wat zou je anders doen?  Of
bewerk deze foto opnieuw… Het staat je vrij om dit onderwerp creatief uit te werken. Hou er alleen rekening
mee dat er meer clubleden meedoen deze avond. We gaan uit van maximaal vijf minuten per spreker.
Voorafgaand aan dit onderwerp is er tijd ingeruimd voor de ’10-minuten-van’.
We willen deze avond graag de beamer gebruiken. Is je eerste foto nog van voor het digitale tijdperk, of heb je
deze slechts nog in een geprinte versie, geef deze dan aan de Programmacommissie. Zij kunnen de foto
inscannen. Stuur je resultaat via Wetransfer naar Arthur, zodat er een integrale presentatie gemaakt kan
worden.

Op 21 november 2019 maken we aan de hand van jullie muziekkeuze nieuwe platenhoezen. Maar voordat we
hiermee beginnen, staat het een ieder vrij om gedurende 10 minuten te vertellen wat hem/haar op het
gebied van de fotografie te vertellen wat op zijn/haar hart ligt.
In het LP-tijdperk (en LP’s komen ook in het digitale tijdperk weer meer in zwang), was het voor de bands een
sport om zich ook op deze wijze te onderscheiden. Op basis van jullie favoriete song/album vragen we aan
jullie om bij de titel hiervan een alternatieve platenhoes te verzinnen. Het legendarische album van De Dijk:
“Niemand in de stad” zou bijvoorbeeld dan de volgende gedaanteverwisseling kunnen ondergaan:
 
Kies dus je eigen favoriete muziekstuk en maak hier een nieuw beeld bij. Stuur je resultaat, inclusief de naam
van de band en de titel via Wetransfer naar Hanko, zodat er een integrale presentatie gemaakt kan worden.

Op 28 november 2019  willen we een spreker uitnodigen, die ons een avond kan boeien. Op het moment van
schrijven is nog niet bekend wie dat is. Zodra dit bekend is, geven we dit aan jullie door.

5 december 2019 valt dit jaar op donderdag. Voor de niet-vierders van Sinterklaas bestaat de mogelijkheid om
via de reguliere Fotocompetitie in de prijzen te vallen. Er is geen specifiek thema: Wedstrijd van de maand,
vrij onderwerp en uiteraard op de Bok. Beoordeling zowel via de zaaljury als via de Technische Commissie. Er
zijn dus twee stapels foto’s die beoordeeld worden. Je mag slechts één foto inleveren.

Op 12 december 2019 verwachten we van jullie een drieluik op de Bok. Thema van dit drieluik is: “BEWOGEN”.
Gebruik je voorbereidingstijd goed om een spetterend drieluik af te leveren.

De mogelijkheid bestaat dat op deze avond (19 december 2019) de zgn. Kerstwedstrijd wordt georganiseerd
door SaFoRo. In dat geval vervalt deze avond en zullen we als club de Wisselbeker moeten heroveren. Gaat
deze avond wel door dan willen we op de beamer zowel jouw basisfoto als de bewerkte versie zien. Zodat we,
naar aanleiding van jouw commentaar, de verschillen kunnen analyseren. Waarom juist die bewerking, wat
wilde je accentueren, of juist weghalen?